Mijn drijfveer

Door de diversiteit aan rollen, mensen en omgevingen weet ik goed waar ik sterk in ben en waar ik energie van krijg. Energie krijg ik van een organisatie verder helpen, van mensen verder helpen. Een nieuwe afdeling oprichten/inrichten. Een afdeling, segment of organisatie in mineur verder helpen en laten presteren.

 

Ik ben enorm resultaatgericht, zoek continu naar verbeteringen en realiseer me dat ‘de mens’ hierin de meest cruciale factor is. Zo heb ik als Manager Financieel Advies o.a. Rabobank West Betuwe geholpen met:

  • het creëren of terugbrengen van een ‘in-control status’;
  • het terugbrengen van energie en plezier bij medewerkers;
  • het boeken van commerciële resultaten;
  • het structureel op een hoger niveau laten presenteren van de organisatie.

Meer voorbeelden

Later ben ik door COO Gitte van Haaren gevraagd om bij Obvion een nieuwe afdeling op te zetten. Obvion wenst klanten te behoeden voor mogelijke risico’s in te toekomst. Tevens wil Obvion invulling geven aan haar zorgplicht (AFM) en voldoen aan de eisen welke de Europese Centrale Bank (ECB) stelt. De nieuw op te zetten afdeling gaat, samen met de samenwerkende adviseurs, gesprekken aan met klanten die in de toekomst mogelijk een risico lopen met hun hypotheek.

 

Na enkele maanden is mij gevraagd om naast de huidige rol van Manager Pro-actief Klantbeheer ook de rol van Manager KlantcontactCentrum (KCC) te vervullen. In deze rol geef ik leiding aan twee teamleiders met 40 medewerkers. De meegegeven uitdaging is de medewerkers richting te geven en de performance over de gehele linie te verbeteren. Hierbij werk ik nauw samen met Deloitte, waarbij we samen het Operational Excellence (OpEx) programma sturen. Met blije medewerkers zorgen we voor blije klanten, is mijn devies. Naast OpEx doe ik dit door samen maximaal in te zetten op de klant en zijn of haar beleving. Enerzijds een cultuuromslag, anderzijds wordt operationeel sturen ingericht samen met visueel management en wordt veel analyse gedaan naar hoe, wanneer en via welke kanalen het best contact met de klant kan plaatsvinden.